090.468.5489

Mỹ - Hoa Kỳ

HAWAII - SAY ĐẮM BIỂN XANH

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Khởi hành:

Giá: 53.900.000₫59.900.000₫

Tiêu chuẩn:

MỸ - CUBA - MỘT HÀNH TRÌNH LỊCH SỬ

Thời gian: 11 Ngày 10 Đêm

Phương tiện: Ô tô + Máy bay Eva Air

Khởi hành:

Giá: 95.500.000₫

Tiêu chuẩn:

NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - LOS ANGELES - SAN DIEGO - LAS VEGAS

Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm

Phương tiện: Ô tô + Máy bay BR hoặc CI

Khởi hành:

Giá: 66.900.000₫

Tiêu chuẩn: