090.468.5489

TOUR CHÂU ÂU

Thông tin mô tả

ĐAN MẠCH - NA UY - THỤY ĐIỂN - PHẦN LAN - ICE LAND

Thời gian: 16 Ngày 15 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Khởi hành:

Giá: Giá liên hệ

Tiêu chuẩn:

ANH - SCOTLAND

Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Khởi hành:

Giá: Giá liên hệ

Tiêu chuẩn:

THĂM QUÊ HƯƠNG ÔNG GIÀ NOEL - SĂN CỰC QUANG - NAUY -THỤY ĐIỂN - PHẦN LAN

Thời gian: 11 Ngày 10 Đêm

Phương tiện: Emirates 5*

Khởi hành:

Giá: 129.000.000₫

Tiêu chuẩn:

ROME – PISA – FLORENCE – VENICE – MILAN

Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Khởi hành:

Giá: Giá liên hệ

Tiêu chuẩn:

PHẦN LAN - THỤY ĐIỂN - NA UY - ĐAN MẠCH

Thời gian: 11 Ngày 10 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Khởi hành:

Giá: Giá liên hệ

Tiêu chuẩn:

HÀ NỘI - ĐỨC - HÀ LAN - BỈ - PHÁP

Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm

Phương tiện: Ô tô + Máy bay VN

Khởi hành:

Giá: 54.900.000₫

Tiêu chuẩn:

MOSCOW - ST.PETEBURG

Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm

Phương tiện: Ô tô + Tàu + Máy bay HK EK

Khởi hành:

Giá: 41.900.000₫

Tiêu chuẩn:

MOSCOW - VLADIMIR - SUZDAL - SAINT PETERSBURG

Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm

Phương tiện: Ô tô + Máy bay HK VN

Khởi hành:

Giá: 50.990.000₫

Tiêu chuẩn:

PHÁP - BỈ - HÀ LAN - ĐỨC

Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Khởi hành:

Giá: 43.500.000₫45.500.000₫

Tiêu chuẩn: